Co to jest domowa opieka paliatywna

Co to jest domowa opieka paliatywna?


Opieka paliatywna oznacza całościową, holistyczną opiekę nad pacjentem cierpiącym na ciężką, postępującą chorobę o niekorzystnym rokowaniu. Opieka ta obejmuje fachowe leczenie objawowe, wsparcie psychologiczne, duchowe i socjalne udzielane choremu i jego bliskim.


Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach domowych:

1. leczenie farmakologiczne;
2. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
3. leczenie innych objawów chorobowych ( nudności, wymioty, czkawka, brak apetytu, depresja i inne);
4. zapobieganie niekorzystnym objawom towarzyszącym leczeniu przeciwnowotworowemu;
5. bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe sprzętu medycznego, wyrobów medycznych i środków pomocniczych (np. koncentratory tlenu, inhalatory, glukometry, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi, ssaki);
6. zlecanie badań laboratoryjnych przez lekarza hospicjum domowego.