Kogo można objąć domową opieką paliatywną?

Kogo można objąć domową opieką paliatywną?


Opieką paliatywną można objąć pacjentów z następującymi schorzeniami:

 • Nowotwory
 • Niewydolność oddechowa
 • Owrzodzenia odleżynowe
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • Kardiomiopatia
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1347)

Zasady kwalifikacji:

Pacjentkwalifikowany jest do przyjęcia do hospicjum domowego przez lekarza specjalistę medycyny paliatywnej na podstawie wnikliwej oceny stanu pacjenta i po analizie dokumentacji medycznej.

Wymagane dokumenty:

 • Skierowanie do domowej opieki paliatywnej wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • Rozpoznanie u pacjenta jednostki chorobowej ujętej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – patrz: Kogo można objąć opieką paliatywną?
  (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1347)
 • Dokument tożsamości do wglądu
 • Prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dokumentacja medyczna mogąca pomóc w zaplanowaniu właściwej opieki nad pacjentem objętym opieką paliatywną