Kto sprawuję opiekę nad pacjentem?

Kto sprawuje opiekę nad pacjentem?


Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej złożony jest z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologa, duszpasterza.


Zespół opieki paliatywnej świadczy fachowe usługi medyczne, zleca farmakoterapię dostosowaną do potrzeb pacjenta ( leki, kroplówki), zapewnia wsparcie duchowe i emocjonalne. Ponadto zapewnia bezprzyrządową jak i aparaturową pomoc w łagodzeniu objawów chorobowych. W naszych szeregach mamy lekarzy specjalistów opieki paliatywnej z ponad 10-letnim stażem, doświadczone pielęgniarki o zarówno szerokiej wiedzy jak i umiejętnościach manualnych. Masz personel sprawdził się już w wielu sytuacjach tak trudnych zarówno dla naszych pacjentów jak i ich rodzin. Korzystamy ze wsparcia doświadczonego psychologa i rehabilitanta, współpracujemy z lekarzami onkologami. Zarówno pacjent jak i jego najbliżsi mają zapewniony stały kontakt z pracownikami hospicjum.