Facebook Facebook Telefon +48 603 752 782 +48 692 439 588 +48 606 334 340 Email biuro@vitares.pl Wesprzyj fundację

Hospicjum Domowe

Opieka paliatywna /hospicyjna/ oznacza wielowymiarowe wsparcie pacjenta cierpiącego na ciężką, postępującą chorobę o niekorzystnym rokowaniu, obejmuje fachowe leczenie objawowe, wsparcie psychologiczne, duchowe,  socjalne udzielane choremu i jego bliskim.

Hospicjum Domowe

Opieka paliatywna z założenia nie jest specyficzna ani dla pewnych chorób, ani wieku, skupia się na działaniach zmierzających do jak najpełniejszego wykorzystania czasu, który pozostał choremu i jego rodzinie.

Działamy na terenie Rzeszowa
i Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Sposób finansowania:

– Usługi medyczne w ramach umowy z NFZ
– Usługi medyczne odpłatne

nfz

Warunki objęcia domową opieką paliatywną /NFZ/

1. Wskazania medyczne (zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Dz.U. z 2013 r. poz. 1347).

Wykaz nieuleczanych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej /osoby dorosłe/:

  • Nowotwory
  • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  • Kardiomiopatia
  • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  • Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  • Owrzodzenie odleżynowe
  • Choroba wywołana przez HIV

2. Przysługujące choremu prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Skierowanie do domowej opieki paliatywnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej wyrażona na piśmie przez pacjenta lub opiekuna prawnego.

 

Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką paliatywną podejmuje lekarz hospicjum.

 

Pacjent objęty opieką domowego hospicjum pozostaje w środowisku najbardziej znanym i przyjaznym, we własnym domu.

Świadczenia w opiece paliatywnej realizowane w warunkach domowych /NFZ/

1. Wielodyscyplinarny zespół specjalistów.
2. Całodobowy dostęp do świadczeń – opieka lekarska i pielęgniarska.
3. Pomoc pozostałych członków zespołu wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.
4. Nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i pomocniczego np. koncentrator tlenu, pompa infuzyjna, wózek inwalidzki.
5. Pobieranie badan laboratoryjnych w domu chorego.

 

Świadczenia w hospicjum domowym realizowane są we współpracy z POZ. Świadczenia te nie wykluczają się.
Wachlarz świadczonych przez nas usług stale wzrasta. Nasze wyniki były i są zauważalne oraz doceniane przez pacjentów i ich rodziny.

"Kochany aniele, wiele czy niewiele czasu jest przede mną, pomóż mi w powodzi znikających godzin…"

Ewa Stadtmüller /poetka/

alt
alt

Od początku naszej działalności olbrzymi nacisk kładziemy na najwyższe standardy pracy, nowoczesne metody leczenia oraz ustawiczne szkolenia całego personelu.

Idea hospicjum

Opieka paliatywna to pomoc holistyczna (całościowa), zgodna 
z modelem biopsychospołecznym, uwzględnia indywidualne potrzeby chorych i ich rodzin, dostrzega wielowymiarowość cierpienia, oferuje pomoc w każdym aspekcie życia. Opieka paliatywna szanuje autonomię i godność chorego, jej zadaniem jest uznanie indywidualności chorego z uwzględnieniem jego przekonań i życzeń. Bardzo ważnym i trudnym zadaniem opieki paliatywnej jest przygotowanie chorego i jego rodziny do procesu umierania i śmierci, a także wspieranie rodziny chorego w okresie osierocenia.

Czy wiesz że ?

  • Obecnie promuje się wczesne obejmowanie opieką paliatywną
  • Opieka paliatywna nie powinna być utożsamiana jako wyłącznie związana z kresem życia
  • Właściwie zaplanowana opieka paliatywna pozwala na wsparcie medyczne chorego na etapie leczenia onkologicznego
Czy wiesz że ?

Historia hospicjum

Opieka paliatywna pochodzi od słowa pallium (łac. pallium/palliatus- płaszcz obszerny, otulanie płaszczem cierpiącego chorego), zaś nazwa hospicjum wywodzi się od słowa hospes (łac.hospes/hospitium-gość, gościnność ), które oznaczało miejsce, w którym pomoc mogli znaleźć chorzy i biedni.

 

Znaczącym symbolem opieki paliatywnej jest umiejętność podzielenia się z chorym tym wszystkim czym dysponujemy; wiedzą, doświadczeniem, zainteresowaniem.

 

Współczesny ruch hospicyjny narodził się po II Wojnie Światowej dzięki Cicely Saunders, brytyjskiej pielęgniarce, lekarce, twórczyni ruchu społecznego, którego celem było zapewnienie właściwej opieki chorym ,, u kresu życia”. Jej działalność medyczna, naukowa i społeczna doprowadziły do powstania ośrodków hospicyjnych nie tylko w Wielkiej Brytanii ale także na całym świecie , w tym w Polsce, w Krakowie
i Gdańsku, gdzie powstały już w latach 80-tych pierwsze hospicja oparte na zasadach nowoczesnej opieki paliatywnej.

 

Hospicjum VitaRes powstało w 2013 roku jako inicjatywna trójki lekarzy, specjalistów medycyny paliatywnej. Nasze działania wykraczają często poza czysto medyczne formy opieki i nawet tam, gdzie nie jesteśmy w stanie wyleczyć pacjenta z jego choroby, nie jesteśmy bezsilni.

Skontaktuj się z nami

Kontakt